Funkcie kyseliny chlorovodíkovej

V žalúdočnej dutine kyselina chlorovodíková:
1) stimuluje sekrečnú činnosť žalúdočných žliaz;
2) podporuje premenu pepsinogénu na pepsín štiepením inhibičného proteínového komplexu;
3) vytvára optimálnu kyslosť pre pôsobenie proteolytických enzýmov v žalúdočnej šťave;
4) spôsobuje denaturáciu a opuch bielkovín (čo podporuje ich štiepenie enzýmami);
5) poskytuje antibakteriálny účinok sekrécie;
6) podieľa sa na implementácii mechanizmu prenosu potravy zo žalúdka do dvanástnika, dráždi chemoreceptory jeho sliznice;
7) podieľa sa na regulácii sekrécie žalúdka a pankreasu, stimuluje tvorbu gastrointestinálnych hormónov (gastrín, sekretín);
8) stimuluje sekréciu enterokinázového enzýmu enterocytmi sliznice dvanástnika;
9) podieľa sa na zrážaní mlieka;
10) stimuluje motorickú činnosť žalúdka.

Enzýmy žalúdočnej šťavy a ich úloha pri trávení.

V dutine žalúdka dochádza pod vplyvom proteolytických enzýmov k počiatočnej hydrolýze bielkovín na albumózu a peptóny. Proteolytické enzýmy žalúdočnej šťavy sú aktívne v širokom rozmedzí výkyvov pH s optimálnym účinkom pri pH 1,5 - 2,0 a 3,2 - 4,0. To zaisťuje hydrolýzu bielkovín za podmienok významných výkyvov v koncentrácii kyseliny chlorovodíkovej v žalúdočnej šťave, vo vrstvách potravy susediacich so žalúdočnou sliznicou a v hĺbkach obsahu žalúdka..

V žalúdočnej šťave je sedem druhov pepsinogénov, ktoré spája spoločný názov pepsíny. Tvorba pepsínov sa uskutočňuje z neaktívnych prekurzorov - pepsinogénov, ktoré sú v bunkách žalúdočných žliaz prítomné vo forme granúl zymogénu. V lúmene žalúdka je pepsinogén aktivovaný HC1 štiepením z neho inhibičného proteínového komplexu. Neskôr, počas vylučovania žalúdočnej šťavy, sa aktivácia pepsinogénu uskutočňuje autokatalyticky za pôsobenia už vytvoreného pepsínu.

Pri optimálnom pH média pepsín hydrolyzuje proteíny a ničí peptidové väzby v molekule proteínu tvorenej fenylamínmi, tyrozínmi, tryptofánmi a inými aminokyselinovými skupinami. Vďaka tomu sa molekula proteínu rozpadne na peptóny a peptidy. Pepsín poskytuje hydrolýzu základných bielkovinových látok, najmä kolagénu - hlavnej zložky vlákien spojivového tkaniva.

Medzi hlavné pepsíny žalúdočnej šťavy patria nasledujúce.

Pepsín A je skupina enzýmov, ktoré hydrolyzujú proteíny pri optimálnom pH 1,5 - 2,0. Časť pepsinogénu (asi 1%) prechádza do krvi, odkiaľ kvôli malej veľkosti molekuly enzýmu prechádza cez glomerulárny filter v obličkách a vylučuje sa močom (uropepsinogén). Stanovenie obsahu uropepsínu v moči sa v laboratórnej praxi využíva na charakterizáciu proteolytickej aktivity žalúdočnej šťavy..

Gastrixín (pepsín C), hydrolyzujúci proteíny pri optimálnom pH 3,2 - 3,5. Pepsín B (parapepsín) štiepi želatínu a proteíny spojivového tkaniva. Pri pH 5,6 a vyššom je proteolytický účinok enzýmu oslabený.

Renenín (pepsín D, chymozín) štiepi mliečny kazeín v prítomnosti iónov Ca 2+.

Žalúdočná šťava obsahuje množstvo neproteolytických enzýmov. Medzi nimi je aj žalúdočná lipáza, ktorá štiepi tuky v potravinách v emulgovanom stave (mliečne tuky) na glycerín a mastné kyseliny pri pH 5,9 - 7,9. U dojčiat rozkladá žalúdočná lipáza až 59% mliečneho tuku. V žalúdočnej šťave dospelých je málo lipázy. Preto sa väčšina tuku trávi v tenkom čreve..

Bunky povrchového epitelu žalúdočnej sliznice produkujú lyzozým (muromidáza). Lyzozým určuje baktericídne vlastnosti žalúdočnej šťavy.

Ureáza rozkladá močovinu v žalúdku pri pH 8,0. Amoniak uvoľnený počas toho neutralizuje kyselinu chlorovodíkovú a zabraňuje nadmernej kyslosti chymy prichádzajúcej zo žalúdka do dvanástnika.

Funkcie kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom tele. Aké prostredie sa pozoruje v žalúdku? Kyslosť na rôznych miestach žalúdka

 • Produkcia a neutralizácia kyselín v žalúdku
 • Izolácia kyseliny chlorovodíkovej: hlavné fázy
 • Interakcia rôznych látok so žalúdočnou šťavou

Aké je prostredie v žalúdku, je známe zo školských osnov. Schopnosť stráviť jedlo poskytuje žalúdočná šťava a kyselina chlorovodíková v nej obsiahnutá.

Enzým karboanhydráza katalyzuje reakciu medzi oxidom uhličitým a vodou za vzniku kyseliny uhličitej. Táto kyselina sa okamžite disociuje na vodíkové a hydrogenuhličitanové ióny. Karboanhydráza je enzým závislý od zinku. Sodné ióny sa súčasne aktívne reabsorbujú. V tubule sa vylučované ióny vodíka a chloridu zmiešajú a vylučujú v lúmene oximálnej žľazy. Najvyššia koncentrácia, ktorú žalúdočná kyselina dosiahne v žalúdku, je 160 mM v tubuloch.

Sekrécia žalúdočnej kyseliny má tri fázy

To je asi 3 milióny krát viac ako arteriálna krv, ale takmer určite je izotonické s inými telesnými tekutinami. Cefalalová fáza: Tridsať percent všetkej vyprodukovanej žalúdočnej kyseliny je stimulované očakávaním jedla a jeho vôňou alebo chuťou. Fáza žalúdka: Šesťdesiat percent vylučovanej kyseliny je stimulované opuchom žalúdka pri jedle. Trávenie navyše produkuje bielkoviny, ktoré spôsobujú ešte viac gastrínu.

Jednotkou na meranie kyslosti média je pH. Práve tento parameter pomáha určiť stav orgánov gastrointestinálneho traktu. V takom prípade sa vzorky odoberajú naraz do niekoľkých sekcií žalúdka, do pažeráka, dvanástnika a po určitom čase sa opakujú, aby sa sledovala dynamika počas aktívnej liečby liekmi a stimulanciami..

Črevná fáza: Zvyšných 10% kyseliny sa vylučuje, keď sa komín dostane do tenkého čreva, a je stimulovaný natiahnutím tenkého čreva. Produkcia žalúdočnej kyseliny je regulovaná autonómnym nervovým systémom a niekoľkými hormónmi. Parasympatický nervový systém prostredníctvom blúdivého nervu a hormónu gastrín stimuluje parietálne bunky k produkcii žalúdočnej kyseliny, ktorá pôsobí priamo na parietálne bunky a nepriamo stimuluje sekréciu hormónu histamínu z buniek podobných enterochromafínu..

Produkcia a neutralizácia kyselín v žalúdku

Trávenie potravy v žalúdočnej fáze sa uskutočňuje pod vplyvom enzýmov, z ktorých najdôležitejší je pepsín. Určite musia byť v kyslom prostredí. Predtým, ako sa chyma, ktorá obsahuje jedlo, ktoré sa začalo tráviť, a žalúdočnú šťavu, evakuuje do črevných častí, kde je médium zásadité, musí sa kyselina v ňom neutralizovať.

Mechanizmus vylučovania kyseliny chlorovodíkovej

Vasoaktívny črevný peptid, cholecystokinín a sekretín všetky inhibujú produkciu. Produkcia žalúdočnej kyseliny v žalúdku je prísne regulovaná pozitívnymi regulátormi a mechanizmami negatívnej spätnej väzby. Okrem toho ukončenie nervu vagus a plexu intramurálneho nervu v zažívacom trakte významne ovplyvňuje sekréciu. Nervové zakončenie v žalúdku vylučuje dva stimulujúce neurotransmitery: acetylcholín a peptid uvoľňujúci gastrín. Gastrín priamo a nepriamo pôsobí na parietálne bunky a stimuluje tak uvoľňovanie histamínu.

Žalúdok je konvenčne rozdelený na zóny. Na vrchu sa tvorí kyselina a dole sa neutralizuje. Oddeľuje ich od seba stredná zóna, v ktorej slabo kyslé pH od 6,0 ​​do 4,0 prechádza na prudko kyslé s hodnotami 3,0. V diagnostických štúdiách stavu žalúdka sa kyslosť meria v dvoch častiach, aby sa zabezpečilo jeho normálne fungovanie..

Uvoľňovanie histamínu je najdôležitejším mechanizmom pozitívnej regulácie sekrécie žalúdočnej kyseliny v žalúdku. Jeho uvoľňovanie je stimulované gastrínom a acetylcholínom a inhibované somatostatínom. V dvanástniku sa žalúdočná kyselina neutralizuje hydrogenuhličitanom sodným. Blokuje tiež žalúdočné enzýmy, ktoré majú svoje optimum v rozmedzí kyslého pH. Sekrécia stimuluje sekréciu hydrogenuhličitanu sodného z pankreasu. Neutralizácia je opísaná rovnicou. Oxid uhličitý sa okamžite rozloží na oxid uhličitý a vodu a potom sa odstráni močom.

Kyselina chlorovodíková je vylučovaná kyselinou fundickou v jej hlavnom tele a spodnej časti, ktorá v nej prevláda. Uvoľnená kyselina chlorovodíková má konštantnú hodnotu koncentrácie, ale žalúdočná šťava mení svoju kyslosť. Stáva sa to preto, lebo počet rodičovských buniek sa mení a alkalické látky, ktoré tvoria, vedú k jeho neutralizácii. Úroveň neutralizácie zároveň závisí aj od toho, ako rýchlo fungujú žľazy vylučujúce sekréciu kyseliny. Čím vyššia je rýchlosť vylučovania, tým vyššia je úroveň kyslosti v žalúdku.

Pri hypochlorhydrii a achlorhydrii je v žalúdku prítomná alebo chýba žalúdočná kyselina, čo môže viesť k problémom, pretože sa znižujú dezinfekčné vlastnosti lúmenu žalúdka. Pri Zollinger-Ellisonovom syndróme a hyperkalcémii sa pozoruje zvýšená hladina gastrínu, ktorá vedie k nadprodukcii žalúdočnej kyseliny, čo môže viesť k žalúdočným vredom..

U chorôb charakterizovaných nadmerným vracaním sa u pacientov vyvinie hypochloremická metabolická alkalóza. Martin, ktorý mal pri nehode žalúdočnú fistulu a umožnil Beaumontovi sledovať trávenie a extrakciu žalúdočnej kyseliny, čo potvrdzuje, že kyselina zohráva pri trávení rozhodujúcu úlohu.

Uvoľňovanie kyseliny chlorovodíkovej sa aktivuje počas procesu trávenia. To ale neznamená, že zvyšok času nie je v žalúdku. Sekrécia sa vykonáva neustále, ale nalačno sa vyskytuje v oveľa menšom množstve..

Späť na obsah

Izolácia kyseliny chlorovodíkovej: hlavné fázy

Zvýšenie objemu sekrécie kyseliny začína skôr, ako sa jedlo dostane do žalúdka. Spustenie prvej fázy je vyvolané chutnými vôňami, ich vzhľadom a vznikajúcimi chuťovými pocitmi. Signály prichádzajúce z mozgu nervovým systémom sa prenášajú nervovými zakončeniami do žalúdočných buniek, čím sa spustí proces vylučovania..

Martin bol nechtiac strelený do brucha, pričom z bezprostrednej blízkosti odhodil mušketu nabitú kačkou, ktorá mu poranila rebrá a brucho. Beaumont zvládol jeho ranu, ale očakával, že Svätý Martin na jeho rany zomrie. Napriek tejto hroznej predpovedi Svätý Martin prežil - ale s dierou alebo fistulou v žalúdku, ktorá sa nikdy úplne nezahojila.

Beaumont pripustil, že mal jedinečnú príležitosť pozorovať procesy trávenia vo Svätom Martine. Beaumont začal experimentovať s trávením pomocou žalúdka sv. Väčšina pokusov sa uskutočňovala tak, že sa kúsok jedla uviazal na šnúrku a vložil sa cez otvor v sv. Každých pár hodín Beaumont jedlo vybral a sledoval, ako dobre sa trávi.

Najvýznamnejšia a najobjemnejšia fáza nastáva počas žalúdočnej fázy trávenia potravy. Končí v žalúdku, jeho steny sú natiahnuté, čo vedie k uvoľňovaniu gastrínu G-bunkami. To zase vedie k stimulácii produkcie kyseliny chlorovodíkovej rôznymi spôsobmi..

V záverečnej fáze sa čiastočne strávená strava dopraví do čriev, natiahne sa dvanástnik a opäť dôjde k vylučovaniu..

Beaumont tiež extrahoval vzorku žalúdočnej kyseliny zo žalúdka svätého Martina na analýzu. Beaumont a presťahoval sa do Kanady. Beaumont sa nechal sústrediť na svoje povinnosti ako armádny chirurg. Spoločnosť Beaumont tiež použila vzorky žalúdočnej kyseliny pochádzajúce zo Svätého Martina na „strávenie“ kúskov jedla v pohároch. To viedlo k dôležitému objavu, že žalúdočná kyselina, nielen rozdrvením, búšením a stiahnutím žalúdka, trávi potravu na živiny, ktoré žalúdok dokáže využiť; inými slovami, trávenie bolo hlavne chemickým procesom, nie mechanickým..

Žalúdok má svoj vlastný mechanizmus, ktorý je zameraný na blokovanie sekrécie s nadmernou úrovňou kyslosti, aby sa zabránilo ďalšiemu zvýšeniu a potom sa trochu znížila.

V žalúdku hrá dôležitú úlohu kyselina chlorovodíková. Vykonáva množstvo funkcií, ktoré ovplyvňujú kvalitu trávenia potravy v žalúdku:

Beaumont sídlil vo Fort Howard v Green Bay vo Wisconsine. Martina, od jednoduchého pozorovania normálneho trávenia až po účinky teploty, pohybu a dokonca aj emócií na proces trávenia. Martina opäť a vykonal ešte ďalšiu sériu experimentov o tom, ako sa rôzne jedlá trávia v žalúdku. Beaumont znova, hoci si dopisoval s rodinou Beaumontovcov; Sv.

Odporúča sa holistický prístup k dyspepsii

Louis je pochovaný na cintoríne Belffontein pred svojou smrťou v Beaumonte. Vedúci vedci tvrdia, že tento model dedukcie podporuje menej redukcionistický prístup a podporuje stratégiu, ktorá spočíva v pohľade na pacienta z holistického hľadiska..

 • urýchlenie procesu napučiavania a separácie proteínov, v dôsledku čoho je štiepenie produkované pepsínmi oveľa jednoduchšie;
 • aktivácia práce pepsinogénov, ich premena na pepsíny;
 • tvorba kyslého prostredia, bez ktorého sa enzýmy pri práci žalúdočnej šťavy nezaobídu;
 • pomoc pri antibakteriálnej ochrane žalúdka;
 • priama účasť na procese evakuácie strávenej potravy zo žalúdka do dvanástnika;
 • vzrušenie sekrécie pankreasu.

V prípade narušenia fungovania mechanizmov pôsobiacich na produkciu kyseliny chlorovodíkovej alebo na jej neutralizáciu, môže dôjsť k zmene účinnosti ventilov, ktoré zachytávajú potravu v žalúdku na požadovanú úroveň trávenia, k ochoreniu gastrointestinálneho traktu. Ich vzhľad môže vyprovokovať nesprávna strava a jej kvalitná náplň, ako aj preferovaný životný štýl.

Výsledky štúdie ukazujú, že pri práci s funkčnými dyspeptickými pacientmi je dôležité prijať komplexnejší holistický bio-psycho-sociálno-duchovný model. Vedci identifikovali faktory spojené s dyspeptickými príznakmi porovnaním demografických a psychosociálnych charakteristík u jedincov vykazujúcich červenkasté žalúdočné pruhy, z ktorých 93 bolo symptomatických pre funkčnú dyspepsiu a 67 bolo bez príznakov..

Kyselina chlorovodíková v žalúdočnej tekutine

Tieto dve skupiny sa nelíšili z hľadiska fajčenia, konzumácie alkoholu a konzumácie kávy, ale symptomatickí pacienti pili čaj výrazne menej často ako ich asymptomatickí rovesníci, a to o 6% oproti 2%. Ďalšie rozdiely spočívali v tom, že symptomatickí pacienti boli viac osamelí ako asymptomatickí pacienti, menej verili v náboženstvo, prežívali stresujúcejšie životné udalosti a ťažšie stresujúce životné udalosti..

Pre diagnostiku ochorenia a vývoj liečebnej stratégie zohráva najdôležitejšiu úlohu úroveň kyslosti, ktorá sa meria v rôznych častiach tráviaceho systému. Významná je tiež zmena v týchto ukazovateľoch v čase ako reakcia na použité lieky, ktorá umožňuje nastaviť terapiu správnym smerom..

Symptomatickí pacienti mali tiež vyššie skóre somatizácie, depresie, úzkosti a psychotizmu a celkové skóre závažnosti psychopatológie v porovnaní s asymptomatickými pacientmi. Pochopenie charakteristík funkčnej dyspepsie prinúti klinického lekára vysvetliť význam príznakov a dosiahnuť lepšie zvládanie..

Záver: Funkčná dyspepsia so žalúdočnými červenkastými pruhmi preukázala zvýšenú somatizáciu, stresujúcejšie životné udalosti, menšiu vieru v náboženstvo a menšiu konzumáciu čaju v porovnaní s bezpríznakovými náprotivkami. Tento článok je zaujímavý tým, že liečebná stratégia uznáva, že sťažnosť sa riadi aj radom sociálnych a životných štýlov, ktoré sú optimálnym prístupom k riešeniu situácie, keď sa berú v súvislosti s pacientom..

Späť na obsah

Interakcia rôznych látok so žalúdočnou šťavou

Rôzne chemikálie, keď vstúpia do žalúdka, reagujú, môžu sa meniť, čo má priaznivý vplyv na organizmus, a úplne naopak. Napríklad zlúčeniny olova sú zle rozpustné vo vode, ale žalúdočná šťava ich dokonale rozpúšťa, potom sa dokonale vstrebávajú do krvi..

Častým problémom je hypochlórhydria

Nízke hladiny kyseliny chlorovodíkovej sú veľmi časté. Čím ste starší, tým je pravdepodobnejšie, že budete mať nízku známku. V skutočnosti najmenej 30% populácie vo veku nad 65 rokov má nízku hladinu žalúdočnej kyseliny. Existuje niekoľko dôvodov pre túto situáciu, vrátane stresu a veku. Ďalším dôvodom sú však výživové nedostatky. Vitamínový zinok a nedostatok vitamínov sú mimoriadne časté, a to buď z dôvodu nedostatku príjmu potravy, alebo zvýšenej potreby, ako je chronický stres alebo vyčerpanie z alkoholu alebo fajčenia, ako sú napr..

Toxické zlúčeniny sa v žalúdku správajú odlišne. Niektoré z toxických látok strácajú svoju toxicitu v kyslom prostredí úplne alebo čiastočne. Napríklad trinitrotol má dobrú absorpciu vďaka svojej vynikajúcej rozpustnosti v žalúdočnej kyseline chlorovodíkovej. Látky, ktoré vstupujú do žalúdka, sa vstrebávajú hlavne z čriev, kam sa dostávajú dostatočne rýchlo, ak nenastanú abnormality vo fungovaní gastrointestinálneho traktu. Ak dôjde k poruchám v sekrečných a motorických funkciách žalúdka, potom sa jeho obsah evakuuje oveľa pomalšie, vďaka čomu sa jed stáva neškodným v oveľa väčšom množstve. Ako rýchlo a silno budú jedy pôsobiť, závisí predovšetkým od toho, ako rýchlo sa látka absorbuje..

Ako sme videli z funkcií kyseliny chlorovodíkovej, hrá zásadné funkcie pri trávení. Ak nie sú schopné správne pracovať, pretože vaša žalúdočná kyselina je príliš nízka, zvyšuje sa u vás riziko vzniku potravinovej intolerancie. Pretože však príznaky nízkej žalúdočnej kyseliny nie sú stopercentne presné, ale iba užitočný sprievodca, určite stojí za to urobiť si jednoduchý domáci test, ktorý to preukáže. Tento test sa nazýva gastro test. Vaše odpovede na dotazník určujú, či by ste mali tento test podstúpiť alebo nie.

Výsledky gastro testu určia, či sa majú nakoniec užívať doplnky kyseliny chlorovodíkovej. Veľmi malá menšina má skutočne vysokú žalúdočnú kyselinu, ale je to podstatne menej, ako si myslíme. Znižuje hladinu žalúdočnej kyseliny znížením ochrany sliznice žalúdka.

Kyslé prostredie je schopné rozkladať jedy vstupujúce do žalúdka na zlúčeniny, ktoré sú ešte toxickejšie ako pôvodné. Napríklad olovnaté soli, ktoré sa nerozpúšťajú v čistej forme, sa stanú rozpustnými po uskutočnení reakcie. Možný je aj opak: dusitany, ktoré sú menej toxické ako dusičnany, do nich prenikajú pomerne rýchlo.

Toto sa pripisuje jednej z hlavných príčin žalúdočných a dvanástnikových vredov. Spôsobuje chronický zápal dolných úrovní sliznice žalúdka a je silne spojený nielen s vývojom dvanástnikových a žalúdočných vredov, ale aj s rakovinou žalúdka..

Viac ako 80% ľudí infikovaných touto baktériou je však bez príznakov. Infekcia je bežnejšia v rozvojových krajinách a výskyt v západných krajinách klesá. Warren a Marshall vo svojom pôvodnom článku tvrdili, že väčšina žalúdočných vredov a gastritídy bola spôsobená infekciou touto baktériou, a nie stresom alebo korenenými jedlami, ako sa doteraz myslelo..

Dôležitosť žalúdočnej kyseliny chlorovodíkovej

Koľko ľudí vie, aká je ich hladina žalúdočnej kyseliny chlorovodíkovej? Koľko ľudí dokáže oceniť význam kyseliny chlorovodíkovej pre zdravie? Bohužiaľ, takmer nikto nevie, aké dôležité je zdravé brucho..

Neviem, prečo sa ma nikto z mnohých lekárov, ktorých som navštívil, nepýtal na hladinu kyseliny chlorovodíkovej a testoval ma na túto tému. Nikdy som nepočula svojich priateľov rozprávať o kyslosti ich žalúdkov. Potešilo ma, keď som sa o jeho dôležitosti dozvedel od veterinára, ktorý mi pomohol nájsť zdravú výživu pre nášho psa..

Glutamínové doplnky výživy sľubujú pri liečbe žalúdočných vredov

Požiadajte svojho lekára, aby vám urobil test na zápach alebo stolicu, pretože krvný test vám okrem niekoľkých mesiacov nedokáže zistiť, či ste baktérie úspešne vyhubili. Jeho klinické prínosy si vyžadujú ďalšie štúdium. Odvtedy sa antibiotiká stali hlavnou terapiou používanou v boji proti infekcii, ktorá postihuje asi šesť percent svetovej populácie a je tiež hlavnou príčinou rakoviny žalúdka. Ale dnes sú baktérie čoraz odolnejšie voči antibiotikám..

Na moje prekvapenie som našiel veľa kníh a vedeckých článkov o vzťahu medzi hladinami kyseliny chlorovodíkovej a ľudským zdravím. Táto téma sa študuje už desaťročia. Profesor Walker z Harvardovej univerzity tvrdí, že vedci z oblasti medicíny sa od roku 1930 obávajú účinkov hypokyselín (nízky obsah žalúdočnej kyseliny). Všetky jeho dôsledky ešte nie sú úplne pochopené, mnohé však už boli podrobne opísané vo vedeckej literatúre..

Baktérie infikujú viac ako polovicu svetovej populácie a Svetová zdravotnícka organizácia ich nedávno označila za karcinogén 1. skupiny. Možnosť, že na zvrátenie škodlivých účinkov infekcie sa dá použiť lacná a ľahko použiteľná liečba, si vyžaduje ďalšie štúdium v ​​klinických štúdiách..

Oslabený gastrointestinálny pankreas negatívne ovplyvňuje homeostázu vápnika a kostnú hmotu. Nedostatok vápnika u starších ľudí je spojený s nízkou sekréciou žalúdočnej kyseliny a úbytkom kostnej hmoty. Nový výskum spájajúci poruchy sekrécie žalúdočnej kyseliny s rozpadom kostí a zhoršenou mineralizáciou podporuje predstavu, že doplnky vápnika môžu týmto kostným defektom zabrániť, ale všetky fungujú. Tento článok naznačuje, že zmenené okyslenie žalúdka a nedostatok špecifických génov budú určovať formu suplementácie vápnika, ktorá je najvhodnejšia na zníženie a vyriešenie osteoporózy..

Prekyslenie je stav, ktorý nastáva, keď telo nie je schopné produkovať dostatočné množstvo žalúdočnej šťavy. Nízka kyslosť má nevyhnutne škodlivý účinok na trávenie a narúša vstrebávanie živín potrebných pre zdravie. Väčšina minerálov, vrátane takých dôležitých, ako sú železo, zinok, vápnik a vitamíny B-komplexu (kyselina listová a ďalšie), potrebuje určité množstvo kyseliny chlorovodíkovej, aby ich dokázala absorbovať. Nedostatok kyseliny chlorovodíkovej vedie k nedostatku výživných látok, a tým aj k chorobám.

Kyselina chlorovodíková pomáha štiepiť veľké molekuly bielkovín. Ak je jeho koncentrácia nízka, potom sa neúplne štiepené proteínové fragmenty absorbujú do krvi a spôsobujú alergie a imunologické poruchy..

Prirodzená koncentrácia kyseliny chlorovodíkovej v žalúdočnej šťave klesá s vekom, najmä do 40. roku života. Práve v tomto veku sa u ľudí začínajú objavovať sivé vlasy v dôsledku nedostatku výživných látok, ktorý je spôsobený nízkou kyslosťou. Kyslosť sa tiež môže znížiť v mladšom veku, ak poškodzujeme telo nadmerným stravovaním, rôznymi chemickými látkami a stresom. Prejedanie sa, najmä zneužívanie tukov a bielkovín, vyčerpáva bunky v stene žalúdka, ktoré vylučujú kyselinu chlorovodíkovú.

V priebehu storočí sa výživa ľudí menila v závislosti od podmienok prostredia. Ale spotreba veľkého množstva vlákniny vždy zostala. Vedci odhadujú, že australopithecíny a ďalší primitívni ľudia konzumovali približne 150 gramov vlákniny denne. Je ľahké predpokladať, že kyslosť ich žalúdkov bola dosť vysoká, oveľa vyššia ako u nás. Zuby, čeľuste a svaly čeľuste boli tiež oveľa silnejšie a silnejšie. Toto surové vláknité jedlo mohli žuť do konzistencie kyslej smotany a až potom sa strávilo v žalúdku kyselinou chlorovodíkovou..

Odvtedy sa človek výrazne zmenil. Vyskúšajte experiment: Vezmite kúsok akejkoľvek zeleniny alebo byliny a žujte čo najdlhšie. Pred prehltnutím to vypľujte a preskúmajte. Pamätajte, že telo dokáže absorbovať látky iba z drobných častíc potravy. Veľké častice nebudú trávené a premenia sa na kyslý odpad.

Môj priateľ, lekár, ktorý často musí robiť krvné testy, mi ukázal na obrazovke spojenej s mikroskopom takú nestrávenú hrčku v krvi vegetariánskeho pacienta. Bol som šokovaný - kdekoľvek sa tento kúsok dotkol krviniek, okamžite zomreli. V priebehu času bol tento kúsok obklopený niekoľkými vrstvami stoviek mŕtvych buniek. Kamarát mi vysvetlil, že v našom tenkom čreve sa hromadia toxické hrudky, čo vedie k silnému zväčšeniu brucha..

Ak bude okrem zlého sekania jedla (v dôsledku nesprávneho žuvania) aj nízka kyslosť, dôjde k nedostatku výživy. Aby bolo možné vyrobiť kyselinu chlorovodíkovú, musí ľudské telo vynaložiť veľké úsilie a starnutím slabne a nedokáže vyprodukovať potrebné množstvo, preto u väčšiny ľudí hladina kyseliny klesá..

Postupným starnutím sa nám objavujú sivé vlasy. Podľa mojich skúseností majú ľudia s nízkou kyslosťou viac sivých vlasov, čo je nepriamym dôsledkom nedostatku výživných látok. Na druhej strane existuje dostatok dôkazov o tom, ako sa prirodzená farba vlasov vrátila po zavedení zelených koktailov, ako sa to stalo napríklad u Ann Wigmore..

Spracovanie v mixéri je ako žuvanie, takže konzumácia jedla, ktoré prešlo mixérom, môže výrazne zlepšiť naše zdravie. Potom, čo sú kúsky potravín mleté ​​vysokou rýchlosťou, majú dokonalú veľkosť. Preto sa jedlo dlho nezachováva v žalúdku, ale odosiela sa do tenkého čreva, čím sa znižuje spotreba energie na výrobu kyseliny chlorovodíkovej..

Jesť jedlo spracované v mixéri teda zachováva našu energiu a mladosť..

Po celé roky som nedokázal pochopiť, prečo niektorí ľudia rýchlo chudnú na surovej strave. Jednoducho nemôžu udržiavať stravu v surovom stave, pretože sú v rozpakoch od priateľov a rodinných komentárov o ich chudobe.!

Po dôkladnom výskume vplyvu hypokyseliny na absorpciu potravy som sa spýtal niekoľkých priateľov, ktorí trpeli stratou hmotnosti, či si niekedy otestovali kyslosť žalúdka. Niektorí tvrdili, že majú výrazne nízku alebo dokonca nulovú kyslosť. Lekári im predpísali, aby užívali tablety s kyselinou chlorovodíkovou ku každému jedlu..

Moja blízka priateľka bola niekoľko rokov na surovej strave a bola tak vychudnutá, že jej manžel začal mať obavy o jej zdravie. Išla k lekárovi a ten jej diagnostikoval achloridriu (nulová kyslosť). Lekár jej predpísal tablety s kyselinou chlorovodíkovou a pokračovala v surovej strave. Čoskoro sa jej váha vzchopila. Aby sa mohli vstrebávať živiny, musí sa jedlo v žalúdku rozdrviť, potom sa pomocou kyselín rozdelí na ešte menšie častice s veľkosťou 1–2 mm. Ak nie je dostatok kyseliny chlorovodíkovej, telo nemôže získať všetky potrebné živiny, najmä bielkoviny..

Stretol som ľudí s týmto problémom a cítili sa v pasci. Dodržiavaním surovej stravy mohli odstrániť príznaky niektorých svojich chorôb, ale výrazne schudli. Keď však do svojej stravy pridali varené jedlo, aby pribrali, vredy sa vrátili. Preto ma potešila veľká radosť, keď som po lekciách zelených koktailov začal dostávať listy s týmto obsahom..

"Aj keď surová strava mi pomohla zbaviť sa artritídy, nikdy sa mi na nej nepodarilo vydržať dlhšie ako 2 mesiace - moja váha rýchlo klesla na 60 kilogramov a moja žena začala panikať, že umieram." Musel som sa vrátiť k varenému jedlu a vrátila sa aj artritída. Keď som začal piť zelené smoothie, moja váha sa stabilizovala! Teraz už 6 mesiacov držím stravu v surovom stave a udržujem si svoju normálnu váhu - 70 kilogramov. Vďaka! (N. X., Kanada) ".

Bol som svedkom mnohých prípadov, keď ľudia s tráviacimi problémami dokázali pomocou zelených smoothies výrazne zlepšiť svoj stav. Varenie robí jedlo jemnejším a ľahšie stráviteľným, ale pri zahriatí sa väčšina základných vitamínov a enzýmov zničí. Mletie v mixéri je oveľa neškodnejšie ako varenie - zachováva si všetky dôležité živiny.

Nemýľte si, prosím, kyslosť žalúdka s acidobázickou rovnováhou krvi. Krv by mala byť mierne zásaditá a o tom si povieme neskôr. "Kyselina chlorovodíková je jediná kyselina, ktorú produkuje naše telo." Všetky ostatné kyseliny sú metabolické vedľajšie produkty a musia sa z tela vylúčiť čo najskôr. ““.

Z knihy Váš domáci doktor. Dekódovanie analýz bez konzultácie s lekárom, autorom D.V. Nesterovom

Štúdia žalúdočnej šťavy a dvanástnika Analýza žalúdočnej šťavy Normálne hodnoty analýzy sú uvedené v tabuľke 70. Množstvo Zvýšená rýchlosť Zvýšená sekrécia žalúdočnej kyseliny sa pozoruje u: peptického vredu; syndrómom

Analýza žalúdočnej šťavy Normálne ukazovatele analýzy sú uvedené v tabuľke 70. Množstvo Zvýšený indikátor Zvýšenú sekréciu žalúdočnej šťavy pozorujeme u: peptického vredu; Zollinger-Ellisonov syndróm; prekyslená gastritída; nádory

Prostriedky, ktoré znižujú kyslosť žalúdočnej šťavy Chronická gastritída a gastroduodenitída sú ochorenia charakterizované chronickým zápalom sliznice žalúdka a / alebo dvanástnika. V tomto prípade je často narušená sekrečná funkcia žalúdka

Zloženie a vlastnosti žalúdočnej šťavy U dospelého človeka sa tvoria a vylučujú počas dňa asi 2 - 2,5 litra žalúdočnej šťavy. Žalúdočná šťava je kyslá (pH 1,5 - 1,8). Obsahuje vodu - 99% a suchý zvyšok - 1%. Suchý zvyšok predstavuje organický a

Gastritída s nízkou kyslosťou žalúdočnej šťavy 1. Rady pre pacientov: Nepite alkoholické nápoje, nefajčite. Nejedzte „ťažké“ jedlá: bravčové mäso, čerstvo upečený chlieb, pečivo, mastné vyprážané mäso a vyprážané ryby. Nejedzte staré, ohrievané jedlo. Nejedzte veľmi dlho

Gastritída so zvýšenou kyslosťou žalúdočnej šťavy 1. Poradenstvo pre pacientov (pozri: „Gastritída so zníženou kyslosťou žalúdočnej šťavy“, bod 1).2. Nemôžete jesť nič korenené (korenie, ostré omáčky a omáčky, kyslé uhorky, marinády), kyslé (kyslý čierny chlieb, nakladaný

Gastritída so zvýšenou kyslosťou žalúdočnej šťavy Gastritída, kolitída, žalúdočné vredy, dvanástnikové vredy sa liečia zemiakmi. 1) Vezmite si čerstvo pripravený zemiakový džús 30 minút pred jedlom, najskôr však 1/4, a potom zvýšte dávku na 3/4.

Chronická gastritída so zachovanou a zvýšenou sekréciou žalúdočnej šťavy Pripravte odber: harmanček, kvety - 25 g; rebríček, tráva - 25 g; ľubovník bodkovaný, tráva - 25 g; veľký skorocel, tráva -15 g Polievková lyžica kolekcie sa zaleje pohárom vriaceho nápoja

Na chronickú gastritídu alebo zvýšenú sekréciu žalúdočnej šťavy Valerian officinalis, oddenok s koreňmi - 2 diely; uralské sladké drievko, oddenok - 3 diely; Fireweed, listy a kvety - 3 diely; malina, listy - 2 diely; mäta pieporná, listy - 4

Gastritída s nízkou kyslosťou žalúdočnej šťavy Pri nízkej kyslosti žalúdočnej šťavy, 20 - 30 minút pred jedlom, vezmite 1/4 šálky teplej šťavy z topinamburu s 1/2 lyžičky. med 3 krát denne.Pri nulovej kyslosti žalúdka pridajte 1 polievkovú lyžičku. l. šťava

Gastritída s vysokou kyslosťou žalúdočnej šťavy 1 hodinu pred jedlom si dajte 1/4 šálky studeného topinamburového džúsu s 1/2 lyžičky. med 3x denne. Nasledujúce zloženie vám umožňuje normalizovať kyslosť: zmiešajte kvety topinamburu, lipy, ľanových semien, listov mäty

Zápal žalúdka s vysokou kyslosťou žalúdočnej šťavy? Pripravte si zmes listov mäty piepornej (15 g), trojlistových hodinových listov (2 g), kvetenstva rebríčka (15 g), kôprových semien (15 g), ľubovníka bodkovaného (30 g). Nalejte 2 polievkové lyžice. l. pripravená zmes a? h. l. prášok na pečenie

Prekyslená gastritída, zvýšená kyslosť žalúdočnej šťavy - Vezmite 1 polievkovú lyžičku. lyžicu jahodových a malinových listov, bylinky na osvetlenie očí, zalejeme 0,6 litrom vriacej vody, necháme 2 hodiny odkvapkať, scedíme, pridáme 2 lyžice. lyžice jablčného octu. Pite 3 krát denne pred jedlom, priebeh liečby je 6 dní.- Vezmite 20 g

Zvýšená kyslosť žalúdočnej šťavy Zmiešajte 1: 2 objemového práškového aktívneho uhlia a kvetového medu. Užívajte 100 - 150 g denne, rozdelených na 2 - 3 dávky, 2 hodiny predtým

Čo je kyselina chlorovodíková a na čo sa používa?

Kyselina chlorovodíková je prirodzenou zložkou žalúdočnej šťavy / žalúdočnej kyseliny. Je produkovaný bunkami v žalúdku a hrá dôležitú úlohu pri ochrane nášho tela pred infekciami. (1)

Žalúdočná šťava nám pomáha rozkladať jedlo, ktoré jeme, aby telo mohlo absorbovať všetky potrebné živiny a zbaviť sa zbytočného odpadu.

Kyselina chlorovodíková je produkovaná parietálnymi (alebo kyselinami vylučujúcimi) bunkami prostredníctvom sekrečnej siete zvanej tubuly do časti žalúdka nazývanej lúmen. Tento proces sa nazýva „ťažké energetické zaťaženie“, čo znamená, že vyžaduje značné množstvo energie. (2)

Telo je ochotné vynaložiť veľa prostriedkov na výrobu kyseliny chlorovodíkovej vďaka tomu, že je potrebné chrániť sa pred nedostatkom výživy, zvýšenou črevnou priepustnosťou, kandidózou a ďalšími..

Hypochlórhydria je lekársky termín pre hypokyselinový žalúdok. (3)

Úplná absencia kyseliny chlorovodíkovej, najmä v žalúdku, sa nazýva achlorhydria (alebo nulová kyslosť žalúdka) a je spojená s mnohými vážnymi zdravotnými stavmi, ako je chronická gastritída alebo karcinóm žalúdka, zhubná anémia, pelagra a alkoholizmus. (4)

Medzi príznaky, že vaše telo pravdepodobne neprodukuje dostatok žalúdočnej kyseliny, patrí strata chuti do jedla, pocit plnosti ihneď po zjedení malého jedla, bolesť a pocit pálenia, plyn, zápcha a hnačka..

Dôvody nedostatku

Aký je dôvod nízkej tvorby kyseliny chlorovodíkovej a žalúdočnej šťavy?

Nízka hladina žalúdočnej kyseliny je mimoriadne častým problémom ľudí žijúcich v západných priemyselných krajinách. Toto uľahčujú nasledujúce dôvody:

 • Pravidelné užívanie antacíd na zmiernenie príznakov pálenia záhy. Posledné štúdie ukázali, že tento liek často maskuje nevyriešené fyziologické problémy a môže viesť k ďalším komplikáciám. (päť)
 • Nevyvážená výživa, veľké množstvo polotovarov v strave.
 • Chronický stres.
 • Užívanie antibiotík a množstva ďalších liekov.
 • Nedostatok fyzickej aktivity alebo príliš intenzívny tréning. (6)
 • Alkoholizmus, fajčenie a pôsobenie iných toxínov.
 • Starnutie (odhaduje sa, že asi 30 - 40 percent mužov a žien vo veku nad 60 rokov trpí atrofickou gastritídou, stavom, pri ktorom sa kyselina nevyrába alebo sa produkuje vo veľmi malom množstve. U ľudí nad 80 rokov je počet prípadov tohto ochorenia ešte vyšší)..
 • Potravinové alergie / intolerancie.
 • Poruchy stravovania, nedostatok výživy alebo extrémna strava a výrazné zníženie kalórií. (7,8)
 • Tehotenstvo a hormonálne zmeny môžu tiež viesť k zmenám v produkcii žalúdočnej kyseliny a spôsobiť gastrointestinálne problémy..

Naše telo si ho síce vyrába samo, ale kyselina chlorovodíková je tiež syntetická chemikália používaná v mnohých laboratóriách a priemyselných zariadeniach..

Existujú desiatky rôznych použití kyseliny chlorovodíkovej, ktorá hrá dôležitú úlohu v mnohých priemyselných odvetviach od stavebníctva po výrobu potravín..

Medzi najdôležitejšie aplikácie kyseliny chlorovodíkovej patrí výroba ocele, čistiacich prostriedkov a chemických rozpúšťadiel (viac nižšie).

Užitočné vlastnosti pre človeka

 • Podporuje trávenie a bojuje proti páleniu záhy / refluxu kyseliny
 • Má antimikrobiálny účinok a chráni pred zvýšenou črevnou priepustnosťou
 • Chráni pred kandidózou
 • Podporuje zdravie pokožky
 • Podporuje vstrebávanie živín (najmä bielkovín a vitamínu B12)

Podporuje trávenie a bojuje proti páleniu záhy / refluxu kyseliny

Ako presne kyselina chlorovodíková pomáha tráveniu?

Kyselina chlorovodíková v žalúdku pomáha štiepiť konzumované jedlá, najmä bielkoviny, a vstrebávať živiny.

Pepsín je tráviaci enzým podieľajúci sa na štiepení bielkovín. Na zjednodušenie práce s pepsínom je však potrebná kyselina chlorovodíková. Kyslá žalúdočná šťava je tiež potrebná na signalizáciu uvoľnenia žlče z pečene a enzýmov z pankreasu. Podporuje trávenie a vstrebávanie sacharidov, tukov a základných živín, ako sú vitamíny A a E..

Ako pochopiť, že telo neprodukuje dostatok kyseliny chlorovodíkovej a kyslosť žalúdka je nízka?

Môže vás znepokojovať nadúvanie, plyn, grganie, pálenie záhy a reflux kyseliny. Môže to znieť neintuitívne, ale kyslý reflux / pálenie záhy nie je vždy spôsobený vysokou koncentráciou žalúdočnej šťavy..

V niektorých prípadoch môže byť príčinou zápal a dokonca aj nízka hladina žalúdočnej kyseliny..

Pálenie záhy nastane, keď dôjde k narušeniu spätnej chlopne umiestnenej v hornej časti žalúdka, čo bežne bráni kyseline vo vstupe do pažeráka. (deväť)

Pri zápale v zažívacom trakte alebo pri nedostatočne kyslom pH žalúdka sa tento ventil prestane správne otvárať a zatvárať. Keď sa žalúdočná šťava dostane do pažeráka, príznaky ako bolesť, pálenie, kašeľ, zachrípnutie, bolesť v krku, záchvaty dusenia atď..

Môže vysoká hladina kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku spôsobiť vredy alebo pálenie záhy??

Kyselina chlorovodíková nepoškodzuje samotný žalúdok, pretože je chránená sekréciou, ktorá podporuje tvorbu silnej vrstvy hlienu. Okrem toho obsahuje žalúdočná výstelka hydrogenuhličitan sodný, ktorý pomáha neutralizovať pôsobenie kyseliny chlorovodíkovej..

Pálenie záhy a žalúdočné vredy sú zvyčajne výsledkom dysfunkcie vrstvy hlienu v žalúdku alebo spätnej chlopne.

Riziko vzniku vredov alebo pálenia záhy sa tiež zvyšuje s určitými liekmi, najmä antacidami, antihistaminikami a inhibítormi protónovej pumpy (ako je Omeprazol)..

Všetky tieto lieky spomaľujú produkciu žalúdočnej kyseliny. Neutralizujú prebytočnú kyselinu už prítomnú v žalúdku, čo však môže z dlhodobého hľadiska negatívne ovplyvniť zdravie..

Má antimikrobiálny účinok a chráni pred zvýšenou črevnou priepustnosťou

Ako kyselina chlorovodíková ovplyvňuje črevné baktérie??

Podľa článku publikovaného v časopise PLOS One: „Intragastrická kyslosť bude pravdepodobne kľúčovým determinantom rozmanitosti a zloženia mikrobiálnych spoločenstiev nachádzajúcich sa v črevách stavovcov.“ (desať)

Kyselina chlorovodíková pomáha udržiavať veľmi kyslé prostredie v zažívacom systéme, takže je ťažké prežiť nebezpečné mikróby. (jedenásť)

Žalúdočná šťava pôsobí ako bariéra medzi škodlivými mikroorganizmami a gastrointestinálnym traktom. Žalúdočná šťava nás chráni pred rôznymi druhmi drozdov, plesní a bakteriálnych infekcií.

Niektoré štúdie tiež naznačujú, že kyselina chlorovodíková pomáha štiepiť potravinové alergény na menšie molekuly, čím sa znižuje pravdepodobnosť negatívnej alebo autoimunitnej reakcie. Kyselina chlorovodíková je navyše prospešná pri prevencii syndrómu deravého čreva, pretože je potrebná v správnom množstve (spolu s pepsínom) na trávenie bielkovín..

V priebehu času sa pri nedostatku kyseliny chlorovodíkovej malé častice úplne nerozkladajú, čo môže poškodiť črevnú sliznicu a spôsobiť autoimunitné reakcie a rozsiahle príznaky..

V priebehu niektorých štúdií vedci tiež zistili súvislosť medzi nízkou kyslosťou žalúdka a zvýšenou koncentráciou baktérie Helicobacter pylori, ktorá spôsobuje žalúdočné vredy a dvanástnikové vredy..

Chráni pred kandidózou

Ak je črevné pH príliš zásadité alebo nedostatočne kyslé, môže dôjsť k premnoženiu húb a kvasiniek. (12)

Keď takáto huba vymkne spod kontroly, objaví sa kandidóza (alebo drozd). Môže sa šíriť cez črevá a ďalšie časti tela, vrátane genitálií, úst a nechtov na nohách.

Príznaky tohto stavu sa líšia od človeka k človeku a môžu zahŕňať vyčerpanie, túžbu po jedle, prírastok hmotnosti, zadržiavanie tekutín a zmätenosť. Boj proti tejto pretrvávajúcej infekcii si vyžaduje dobré a zdravé baktérie a správne fungujúci imunitný systém.

Podporuje zdravie pokožky

Verte tomu alebo nie, bežné kožné problémy, ako je ružovka, akné, ekzémy a dermatitídy, sú spojené s nízkou kyslosťou žalúdka a zvýšenou sekréciou prozápalových cytokínov v črevnej sliznici. (13)

Ako ovplyvňuje kyselina chlorovodíková pokožku?

Niektoré štúdie zistili, že užívanie kyseliny chlorovodíkovej a doplnkov vitamínu B môže pomôcť zmierniť príznaky zápalu kože, ako napríklad ružovka a začervenanie, u ľudí s nízkym obsahom žalúdočnej kyseliny. Vedci tiež špekulujú, že existuje súvislosť medzi bakteriálnym premnožením v tenkom čreve a ružou. (štrnásť)

Rast baktérií v tenkom čreve je spôsobený nízkou kyslosťou žalúdka, pretože tento stav umožňuje množenie patogénnych baktérií, ktoré za normálnych okolností ležia v žalúdku, v tenkom čreve, kde by nemali prežiť. To zvyšuje zápal, čo vedie k zvýšenej citlivosti a podráždeniu pokožky..

Podporuje vstrebávanie živín (najmä bielkovín a vitamínu B12)

Ak sa bielkovinové jedlá nerozdelia na použiteľné aminokyseliny, môže to viesť nielen k zvýšenej priepustnosti čriev, ale aj k nedostatku bielkovín a rozšíreným chorobám. Tento stav môže spôsobiť príznaky ako všeobecná slabosť, problémy s náladou a zdravím pokožky, vypadávanie vlasov a ďalšie..

Kyselina chlorovodíková navyše uľahčuje vstrebávanie ďalších mikroživín vrátane vitamínu B12, vápniku, horčíka, zinku, medi, železa, selénu a bóru. (pätnásť)

Vitamín B12 sa zvyčajne absorbuje iba v silne kyslom prostredí, takže nízka kyslosť žalúdka môže viesť k nedostatku vitamínu B12. Z tohto dôvodu je užívanie inhibítorov protónovej pumpy spojené so zvýšeným rizikom nízkej hladiny vitamínu B12. (šestnásť)

Kyselina chlorovodíková môže interferovať s absorpciou základných minerálov. Preto je jeho nedostatok spojený so zvýšeným rizikom osteoporózy a zlomenín. (17)

Dávkovanie prídavných látok v potravinách

Betain hydrochlorid (betain) je druh doplnku, ktorý môže byť zdrojom kyseliny chlorovodíkovej pre ľudí s nízkou kyslosťou žalúdka (hypochlórhydria). (18)

Tento doplnok môže byť pre mnohých veľmi užitočný. Ľudia s aktívnym vredom, ako aj tí, ktorí užívajú steroidy, lieky proti bolesti alebo protizápalové lieky, by ho však mali prestať užívať. Užívanie doplnkov kyseliny chlorovodíkovej sa tiež neodporúča pre tehotné a dojčiace ženy..

Spravidla stačí jedna tableta s obsahom 650 mg kyseliny chlorovodíkovej kombinovaná s pepsínom pred každým jedlom. Ak potrebujete zvládnuť nepríjemné príznaky, môžete pridať ďalšiu pilulku..

Začnite s nízkou dávkou - zvyčajne jednou tobolkou denne (pred najväčším jedlom). Pre najväčší účinok užite kyselinu chlorovodíkovú s pepsínom pred jedlom, zatiaľ čo jedlo by malo obsahovať dostatok bielkovín..

Vedľajšie účinky

Možné vedľajšie účinky kyseliny chlorovodíkovej zahŕňajú:

 • Dráždi oči, pokožku a sliznice. Môže spôsobiť vážne popáleniny, ulcerácie a zjazvenie.
 • Vdýchnutie môže poškodiť nos a dýchacie cesty. To môže viesť k podráždeniu a zápalu nosovej dutiny, ako aj k problémom s dýchaním..
 • Poškodenie očí. Môže byť niekedy nezvratný a môže mať vplyv na videnie.
 • Edém sietnice.
 • Perorálne podanie môže spôsobiť podráždenie slizníc, pažeráka a žalúdka.
 • Gastritída, chronická bronchitída, dermatitída a fotocitlivosť.
 • Zmena farby skloviny a erózia zubov.

Záver

Kyselina chlorovodíková je prirodzenou zložkou žalúdočnej šťavy / žalúdočnej kyseliny. Je produkovaný bunkami v žalúdku a hrá dôležitú úlohu pri tráviacich procesoch a podpore imunitného systému..

Podporuje trávenie, bojuje proti páleniu záhy a refluxu kyseliny, má antimikrobiálny účinok, chráni pred netesnosťou čriev a drozdov, udržuje zdravú pokožku a podporuje vstrebávanie živín..

Kyselina chlorovodíková sa tiež vyrába synteticky na použitie v mnohých laboratóriách a priemysle. Používa sa na výrobu čistiacich prostriedkov, ocele, fotografických materiálov, textilu, gumy a ďalších..

Existuje veľa dôvodov, prečo vaše telo nemusí tvoriť dostatok kyseliny chlorovodíkovej (žalúdočnej kyseliny). V niektorých prípadoch môže byť nízka kyslosť žalúdka spôsobená pravidelným užívaním antacíd na zmiernenie príznakov pálenia záhy, nevyváženou stravou, veľkým množstvom spracovaných potravín, chronickým stresom, častými antibiotikami, nedostatkom fyzickej aktivity, alkoholizmom, fajčením, starnutím, potravinovými alergiami, poruchami stravovania a tehotenstvom..

Aby telo produkovalo správne množstvo kyseliny chlorovodíkovej (nie príliš veľa, nie príliš málo), musíte jesť stravu, ktorá nespôsobuje zápal / reflux kyseliny; kontrolný stres; dostatok spánku a vyhýbanie sa zbytočným liekom / doplnkom, ktoré znižujú žalúdočnú kyselinu.

Chcete si kúpiť doplnok?

Odporúčame objednať si ich u iHerb. Tento obchod ponúka viac ako 30 000 položiek kvalitnej prepravy z USA za prijateľné ceny..

Funkcie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku

Ľudský tráviaci systém funguje ako dopravný pás. Konzumované jedlo sa postupne pohybuje pozdĺž všetkých častí gastrointestinálneho traktu, zatiaľ čo aktivácia určitej zóny systému dáva signál ďalšej zóne a nabáda ju, aby sa zmobilizovala a začala pracovať. Proces trávenia skonzumovanej potravy je teda nepretržitý až do samotného okamihu vylučovania výkalov..

Aká je funkcia kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku a ako sa vyrába? Ako analyzovať hladinu kyslosti? O tom sa dozviete v našom článku..

 1. Čo je kyselina chlorovodíková a ako sa vyrába
 2. Funkcie kyseliny chlorovodíkovej
 3. Denaturácia bielkovín
 4. Zničenie baktérií nezachytených lyzozýmom
 5. Testy kyslosti žalúdka

Čo je kyselina chlorovodíková a ako sa vyrába

Trávenie potravy začína v žalúdku, čo je špeciálny svalový vak s dutinou vo vnútri, ktorá je úplne izolovaná od ostatných orgánov, a to vďaka tesnému uzavretiu dvoch zvieračov - hornej (cardia), ktorá spája žalúdok s pažerákom, a dolnej (pylorus), ktorá spája žalúdok s črevami.

U zdravého človeka by mali byť zvierače vždy pevne uzavreté, otvárajúce sa iba vtedy, keď sa objaví určitý stimul..

Kyselina chlorovodíková je produkovaná parietálnymi bunkami fundických žliaz žalúdka. Žalúdok produkuje špeciálne tráviace šťavy potrebné na trávenie skonzumovanej potravy. Základom žalúdočnej šťavy je kyselina chlorovodíková, preto je prostredie v dutine orgánu kyslé.

Hladina vyprodukovanej kyseliny vždy závisí od spotrebovanej potravy. Čím vyšší je index alkálií v potravinách, tým intenzívnejšie musí žalúdok produkovať kyselinu pre svoje trávenie..

Základom pre syntézu kyseliny sú ióny chlóru, ktoré sú obsiahnuté v rôznych zlúčeninách, predovšetkým v najbežnejšej kuchynskej soli.

Málokto vie, že na úplnú produkciu žalúdočnej šťavy potrebujete v potravinách dostatočné množstvo soli. Ľudia, ktorí jedia veľmi málo alebo málo solia, zvyčajne trpia nedostatkom žalúdočnej kyseliny.

K tvorbe kyseliny chlorovodíkovej dochádza v parietálnych bunkách, ktorých aktivita a plná funkčnosť závisí od mnohých faktorov. Ďalej zvážte funkcie kyseliny chlorovodíkovej.

Funkcie kyseliny chlorovodíkovej

Kyselina chlorovodíková v zložení žalúdočnej šťavy spravidla vykonáva dve hlavné funkcie, a to denaturáciu bielkovín a deštrukciu baktérií, ktoré neboli pokryté lyzozýmom v dutine pažeráka..

Denaturácia bielkovín

Tento proces sa inak nazýva zrážanie proteínových prvkov. Bielkoviny sú trávené a absorbované v tele pomocou špeciálnych proteázových enzýmov. Ale bez procesu denaturácie je trávenie bielkovín týmito prvkami nemožné, čo znamená, že telo ich jednoducho stratí bez asimilácie.

Celá hodnota denaturačnej funkcie vo veľkej miere závisí od produkcie kyseliny chlorovodíkovej. Ak má osoba nízku kyslosť žalúdočnej šťavy, potom sa spotrebovaná bielkovina nemôže úplne absorbovať. Spravidla sa v tomto prípade človek obáva nadmernej tvorby plynov, ku ktorej dochádza pri ďalšom prechode potravinovej kómy s nestrávenými bielkovinami cez tráviace orgány..

Plyny v tráviacom procese sú spôsobené nadmerným vylučovaním amoniaku, keď črevné baktérie začnú napádať nestrávené bielkoviny. Pokrok v potravinovej kóme je v tomto prípade sprevádzaný hnilobnými procesmi, ktoré pri prejedaní môžu začať v žalúdku. Výsledkom je, že človeka začína sprevádzať zápach hnijúceho mäsa, ktorý sa objavuje z ústnej dutiny, s plynatosťou a z vylučovaných výkalov..

Z vyššie uvedeného dôvodu, ľudia, ktorí konzumujú veľké množstvo mäsa, je potrebné mať na pamäti, že by sa malo jesť dostatočne solené, aby tam neboli schválené trendy modernej módy a koncepcia rôznych diét. Ak je človek zdravý, nemal by obmedzovať príjem soli, pretože to môže viesť k dosť vážnym porušeniam a následkom.

Zničenie baktérií nezachytených lyzozýmom

Prvá etapa spracovania potravy pomocou lyzozýmu prechádza skonzumovaná potrava cez pažerák, pre ktorý v ňom zotrvá 5 až 10 minút. Ak sa človek naje príliš rýchlo, potom výrobky nemajú čas podstúpiť úplné spracovanie a časť baktérií sa dostane do žalúdka. Práve eliminácia týchto baktérií je druhou hlavnou funkciou kyseliny chlorovodíkovej..

Je to práve žalúdok, ktorý možno považovať za akúsi poslednú „obrannú líniu“ tela pred rôznymi škodlivými baktériami vstupujúcimi do tráviaceho systému spolu s jedlom..

Úlohou žalúdka je zničiť všetky nebezpečné patogénne baktérie a až potom zatlačiť potravinovú guľu ďalej do dvanástnika.

Vznik dávivého reflexu po jedle je prirodzenou funkciou tela, ktorá ho pomáha chrániť pred nekvalitnými a nebezpečnými potravinami.

Funkcie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku:

 • Vytvorenie optimálnej úrovne kyslosti na spracovanie konzumovaných potravín,
 • Účasť na aktivácii propepsinogénov,
 • Zrážanie mliečnych výrobkov na zlepšenie ich absorpcie,
 • Ovplyvňovanie ostatných častí tráviaceho systému, aktivácia ich funkčnosti,
 • Účasť na aktivácii gastrixínu a excitácii buniek nachádzajúcich sa na dne orgánu,
 • Dodatočná neutralizácia výrobkov.

Testy kyslosti žalúdka

V medicíne sa kyslosť žalúdka dlho určovala frakčnou metódou a používalo sa veľa druhov stimulantov. Šťava extrahovaná zo žalúdka sa podrobila titrácii s použitím špeciálnych farbív. Úroveň kyslosti sa v tomto prípade stanoví na základe získanej vzorky šťavy mimo žalúdka. Ale dnes sa táto metóda už nepoužíva, pretože je pochybnosť o jej spoľahlivosti..

Dnes sa na väčšine kliník na štúdium žalúdočnej šťavy a stanovenie jej kyslosti používajú dve metódy: sondovanie a acidotest (metóda bezobslužného výskumu).

Sondovanie žalúdka špeciálnou sondou s priemerom asi 5 mm, cez ktorú sa určuje hladina kyslosti, priamo v žalúdku.

Ak osoba netoleruje vniknutie cudzích predmetov do žalúdka, potom sa pre štúdiu použije test na kyslosť, pri ktorom je úroveň kyslosti určená výsledkom analýzy moču, jeho zafarbenia.

Články O Cholecystitídou